Úspěšně přidáno do košíku.
×

VINNÁ STEZKA: Napříč Průhonickým parkem 2024

Sobota 22. 6. 11:00
Průhonický park
890 Kč

Přijměte pozvání na II. ročník VINNÉ STEZKY napříč Průhonickým parkem, na které poznáte krásu místní přírody a můžete ochutnat špičková vína od 12 vinařství. Je pro vás připraven okruh v délce cca 6 kilometrů, který je vhodný pro pěší.

Průhonický přírodně-krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka, použil původní domácí dřeviny v kombinaci s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Dovedně využil proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích. Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu, jež vytvořil vlastním originálním způsobem. Mimo významu umělecko-historického je park cenný i dendrologicky, jako sbírka domácích a cizokrajných dřevin – okolo 1600 druhů. Výjimečná je sbírka rododendronů čítající okolo 8000 kusů ve 100 druzích a kultivarech. K Průhonickému parku patří také cenné genofondové sbírky soustředěné v Botanické zahradě na Chotobuzi a dendrotéka – sbírka šišek. Park je nejvýznamnějším krajinným prvkem jihovýchodně od Prahy a též důležitým útočištěm všech organismů v této krajině.

Cena vstupenky se vyplatí, neboť zahrne:

- vstup do parku v hodnotě 140 Kč
- ochutnávku 78 vín přímo od vinařů
- degustační skleničku
- katalog vín s mapou trasy
- kapsičku na skleničku

Pramenitá voda po celou dobu akce ZDARMA

Upozorňujeme, že počet vstupenek na tuto akci je limitován.


Co Vás možná zajímá?

Kde bude putování začínat?
Putování zahájíte na nádvoří Průhonického zámku , kde obdržíte skleničku s kapsičkou a katalog s mapou trasy.

Můžu začít trasu kdekoliv?
Ano, pořadí, v jakém zastávky navštívíte, si určujete sami, ke stánkům vinařů se můžete opakovaně vracet.

Můžu začít v jakýkoliv čas po dobu trvání akce?
Ano, Vaše putování můžete začít kdykoliv po dobu trvání akce od 11:00 - 18:00.

Jak dlouho můžu na jednom stanovišti degustovat?
Doba strávená na každém stanoviště není limitovaná, ale prosíme návštěvníky, aby dobu omezili na cca 30 minut, aby mohlo dojít k vystřídání všech ostatních návštěvníků a zajistila se tak plynulost akce.

Jak velký bude jeden degustační vzorek vína?
V ceně vstupenky máte degustaci v jednotlivých sklepech zdarma. K dispozici bude cca 100 vzorků vín a objem jednoho degustačního vzorku bude 0,04l. U každého vinaře si můžete vzorky vín opakovaně přechutnávat dle libosti. Pokud budete chtít nalít více vína než jeden degustační vzorek (více než 0,04l vína) nebo si koupit celou lahev, zaplatíte příslušnou částku přímo vinaři.

Kde se můžu během stezky najíst?
Na trase bude k dispozici drobné občerstvení jako sýry, klobásy a další lahůdky. Cena za občerstvení není zahrnuta do ceny vstupného a každý návštěvník si je hradí sám.

Co mám dělat, když se mi rozbije sklenička?
Pokud se Vám sklenička během cesty rozbije, budete si moci na každém stanovišti koupit skleničku novou. Cena jedné skleničky je 100 Kč. Po skončení akce si skleničku odnesete na památku.

Může se mnou projít trasu i někdo jiný bez zaplacené vstupenky?

Trasu vinné stezky s Vámi může projít i jiný návštěvník bez zaplacení vstupenky. Degustační vzorek však bude nalit pouze tomu, kdo bude mít na ruce vstupenkou pásku (tu obdrží každý platící u vstupu společně se skleničkou, kapsičkou a katalogem). Víno náleží pouze osobě, která bude mít zaplacenou vstupenku. Je proto zakázáno poskytovat víno dalším osobám. 


Napříč Průhonickým parkem

Dunajovské kopce - spolek vinařů

Dunajovské kopce - spolek vinařů

Účinkují:

Vinařství Filip Mlýnek

Vinařství Jindřich Kadrnka

Vinařství Mikrosvín Mikulov

Vinařství Baláž

Vinařství Zámečník

Vinařství Martin Šebesta

Vinařství Kern

Vinařstí Matula

Vinařství Tichý

Vinařství František Hlaváč

Vinařství Kňourek

Vinařství No.44

Vinařství Entrée